Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Na základe nariadenia EU 2016/679 (ďalej len GDPR) vám oznamujeme, že v súvislosti s predajom nášho tovaru vykonávame spracovanie vašich osobných údajov.

Jedná sa o kontaktné informácie o zákazníkoch a osobách, s ktorými komunikujeme rôznymi spôsobmi – e-mailom a tlačenou korešpondenciou.

Jedná sa o údaje, ktoré potrebujeme pre zaistenie dopravy a následnú fakturáciu, vrátane prípadného riešenia reklamácií. Taktiež pracujeme s kontaktnými informáciami osôb, ktoré potrebujeme v oprávnenom záujme pre organizačné zabezpečenie dodávok.

Fakturačné údaje musíme ponechávať v evidencii z právnej povinnosti.

E-maily nepoužívame na zasielanie marketingových ponúk, jedine na prípadnú komunikáciu so zákazníkom o jeho objednávke.

Správcom osobných údajov je BELIAK s.r.o., Cyrilova 491/7, 821 08 Bratislava